bar brutal site logo

Bar Brutal Menu

Scan the QR code with your camera to discover the menu​

brutal glue code zonder titel
bar brutal site logo

Welcome at Bar Brutal

Vanwege COVID-19 richtlijnen die vanuit de overheid en het RIVM zijn opgesteld zijn we verplicht om naam en telefoonnummer te vragen. Zodat de GGD bij eventuele besmetting contact met u kan opnemen. Bedankt voor uw medewerking. Samen krijgen we corona onder controle!